Vertel jezelf vaker wat kan in plaats van wat niet kan.

Vertel jezelf vaker wat kan in plaats van wat niet kan.

Op een gegeven moment mag je jezelf vertellen dat je iets WEL kan bereiken in plaats van dat het niet kan. Als mensen zijn we geconditioneerd om het ergste te verwachten. We focussen veel te veel op wat niet kan. Dit moeten we veranderen en affirmaties zijn een goed middel hiervoor.

Veel mensen gebruiken affirmaties (positieve boodschappen) om hun manier van denken op positieve wijzen te beïnvloeden. Affirmaties werken ook. Artsen, psychologen en experts op het gebied van persoonlijk ontwikkeling noemen ze autosuggestie. Het is simpelweg een kwestie van herhaald gebruik maken van positieve worden. Na een tijdje worden de positieve woorden onderdeel van je persoonlijkheid, karakter en gewoontes.

Iedereen leert het beste door herhaling. Helaas geldt dit voor negetieve herhaling ook. Maar wat positieve herhaling betreft is het belangrijk het te doen, te zeggen en onszelf te herinneren over positieve berichten die op regelmatige basis plaats vinden. Neem kleine kinderen als voorbeeld.  Om een woord te leren horen kleine kinderen hetzelfde woord keer op keer tot ze op een gegeven moment weten wat het is en wat het betekent. Ze zijn hier meesters in.

Niets onderdrukken
Wil je positieve affirmaties toepassen dan moet je bewust worden van je gedachten of tenminste bewust worden van de negatieve gedachten die je hebt. Het is niet de bedoeling dat je constant bezig bent je gedachten te analyseren, alleen dat je bewust bent van wat  van tijd tot tijd rondzweeft in je hoofd. De negatieve gedachten hoef je niet te onderdrukken maar het is goed om af en toe in de gaten te houden welke negatieve gedachten er spelen. Als je negatieve gedachten hebt, laat ze dan opkomen en laat ze dan weer los. Weet ook dat zulke donkere gedachten geen realiteit zijn. Om ervan los te komen dien je ze wel eerst te herkennen. Accepteer dat je die gedachten hebt. Kijk ze in de ogen om het zo te zeggen. Als je dit kan dan ben je in staat jezelf af te vragen of deze gedachten waar zijn of niet?

Een voorbeeld van een negatieve gedachte is dat je jezelf niet goed vindt. Je kunt jezelf dan afvragen of die specifieke gedachten terecht zijn. Vervolgens kan je jezelf dan vragen “Welke goede eigenschappen heb ik?” Waarschijnlijk kan je als antwoord geven: “ik ben lief voor mijn kinderen” of “Ik doe mijn best op mijn werk” Door jezelf beide vragen te stellen besef je vrij snel dat je ook positieve beelden over jezelf hebt. Hier moet je dan op focussen en omdraaien in affirmaties. Zo bevrijd je jezelf van het negatieve en omarm je jezelf met terecht positieve.

Mantra’s
Het gebruik maken van affirmaties zorgt ervoor dat je jezelf beïnvloedt met terecht positieve woorden en gedachten over jezelf. Je kunt hiervoor ook mantra’s gebruiken. Probeer onderstaande mantra een paar keer per dag te oefenen. Je kunt het ‘s ochtends en ‘s avonds, voordat je naar bed, gaat gebruiken als dagelijkse routine en binnen de kortste keren zal je merken hoeveel beter je over jezelf voelt.

“Mijn naam is [zeg je naam].
Ik ben een goed mens.
Ik hou van mijzelf.
Ik heb tijd voor anderen”

Zit je momenteel in een moeilijke fase in je leven? Dan kan je de volgende mantra gebruiken:

“Welke uitdagingen ik heb
Ik zal ook daar de oplossing voor vinden”

Herhaal de mantra’s een aantal keer. Ontspan en zeg ze hardop zodat het tot je doordringt.

Een favoriete mantra van mij die ik gebruik met regelmaat gaat als volgt:

“Ik doe mijn ogen dicht.
Ik open mijn hart.
Ik laat het los”

Deze mag vaak gehaald worden. Voel de woorden diep van binnen. Heb vertrouwen dat alles uiteindelijk altijd goed komt en vergeet niet dat met al je imperfecties, dat je eigenlijk helemaal perfect bent.

 

Share This